دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات تجاری تقاضاي صدور حكم ورشكستگي صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و ا

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات تجاری تقاضاي صدور حكم ورشكستگي صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و ا

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات تجاری تقاضاي صدور حكم ورشكستگي صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت  به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و ا

دانلود شش 6 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات تجاری تقاضاي صدور حكم ورشكستگي صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت ابطال صورتجلسات شركت و ابطال شركت  به انضمام كليه خسارات قانونی قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)6 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

1- ابطال صورتجلسات شركت     و ابطال شركت       به انضمام كليه خسارات قانونی

خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت     مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان      سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده و با انعقاد قراردادهاي غير قانوني از جمله واگذاري قراردادهاي شركت مورد سهام اينجانب به شركت جديد التأسيس، از امكانات...............

.............................

2-  ابطال صورتجلسات شركت     و ابطال شركت       به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي با صدور دستور موقت

 خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت      مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان      سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده و با انعقاد قراردادهاي غير قانوني از جمله واگذاري قراردادهاي شركت مورد سهام اينجانب به شركت جديد التأسيس، از امكانات شركت ما نيز استفاده مي نمايند در حاليكه خواندگان با مقام عضويت هيئت مديره شركت قبلي وفق ماده 126 قانون تجارت حق تصدي مديريت شركت ديگري را نداشته اند فلذا با تقديم دادخواست ضمن تقاضاي ابطال صورتجلسات.........

..............................

3- تقاضاي صدور حكم ورشكستگي

به جهت مشكلات بوجود آمده از "ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قيمتها و ..." در خلال مدت سه روز گذشته اينجانب متوجه بروز وقفه در تأديه قروض/ و.................

نظر به اينكه از طرق مختلف كسب اطلاع گرديده است كه خوانده رديف اول از تاريخ      از پرداخت بدهي‌هاي/و انجام تعهدات نقدي خود عاجز مي‌باشد فلذابا تقاضاي انجام كارشناسي حسابرسي.............

...........................

4- تقاضاي صدور حكم ورشكستگي به انضمام كلية خسارات قانوني

نظر به اينكه از طرق مختلف كسب اطلاع گرديده است كه خوانده رديف اول از تاريخ      از پرداخت بدهي‌هاي/و انجام تعهدات نقدي خود عاجز مي‌باشد ...........

..................

5- صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت

خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت      مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان      سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده و با انعقاد قراردادهاي غير قانوني از جمله واگذاري قراردادهاي شركت مورد سهام اينجانب به شركت جديد التأسيس، از امكانات شركت ما نيز استفاده مي نمايند در حاليكه خواندگان با مقام عضويت هيئت مديره شركت قبلي وفق ماده 126 قانون تجارت حق تصدي مديريت شركت ديگري را نداشته اند فلذا فعلاً صدور دستور موقتِ جلوگیری ازهرگونه اقدام درشرکت      مستنداً.................

................................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شود
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


اینجا هم مشاهده کنید